صدای معصومین یکی از بزرگترین مراکز اینترنتی احادیث - احادیث در مورد قناعت

تــولبار اختــصاصی احــادیث

  Get our toolbar!

کدستان

 • اخبار جدید
 • احادیث اخیر
 • کد احادیث
 • پربازدیدترین ها

احادیث در مورد قناعت

نظر

[نوشته شده توسط : راوی | تاریخ ارسال : پنجشنبه 6 مرداد 1390 ]

قناعت


1. قال الإمام علی - علیه السلام - : طوبی لمن ذكر المعاد، وعمل للحساب، وقنع بالكفاف، ورضی عن الله.

«نهج البلاغه، حكمت 229»


امام علی - علیه السّلام - فرمود: خوشا به حال كسی كه به یاد قیامت باشد و برای روز حساب كار كند و به كفاف زندگی قانع باشد و از خدا خرسند.
2. قال الإمام علی - علیه السلام - : و أیمن الله - یمینا أستثنی فیها بمشیئة الله - لاروضن نفسی ریاضة تهش معها إلی القرص إذا قدرت علیه مطعوما، وتقنع بالملح مأدوما.

«نهج البلاغه، نامه 45»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: به خدا سوگند - سوگندی كه در آن مشیت خدا را مستثنی می كنم - نفس خود را چنان ریاضت و پرورش دهم كه به گرده نانی اگر بتواند به دست آورد شاد گردد و به نان و نمك بسازد.


3. قال الإمام علی - علیه السلام - : ابن آدم، إن كنت ترید من الدنیا ما یكفیك فإن أیسر ما فیها یكفیك، و إن كنت إنما ترید ما لا یكفیك فإن كل ما فیها لا یكفیك.

«الكافی، ج 2، ص 138»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: ای فرزند آدم! اگر از دنیا به قدری كه تو را كفایت كند خواهی، بدان كه كمترین مقدار از دنیا كفایتت می كند و اگر از دنیا بیش از اندازه ای كه تو را كفایت كند خواهی، بدان كه همه دنیا هم بسنده ات نخواهد كرد.
4. قال الإمام علی - علیه السلام - (فی صفة الأنبیاء): ولكن الله سبحانه جعل رسله اولی قوة فی عزائمهم، وضعفة فیما تری الأعین من حالاتهم، مع قناعة تملا القلوب والعیون غنی، وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع أذی.

«نهج البلاغه، خطبه 192»

امام علی - علیه السّلام - (در وصف پیامبران) فرمود: اما خداوند سبحان فرستادگان خود را دارای اراده هایی نیرومند قرار داد و از نظر ظاهر ضعیف و تهیدست، اما توأم با قناعتی كه دلها و چشمها را پر از بی نیازی می كرد، هر چند فقر و ناداری آنها، چشمها و گوشها را از ناراحتی لبریز می ساخت.
5. قال الإمام علی - علیه السلام - : ألهم نفسك القنوع.

«بحارالانوار، ج 78، ص 9»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: قناعت را به نفس خود، تلقین كن.
6. قال الإمام علی - علیه السلام - : أشكر الناس أقنعهم، وأكفرهم للنعم أجشعهم.

«بحارالانوار، ج 77، ص 422»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: شاكرترین مردم، قانع ترین آنهاست و ناسپاس ترین آنان (نسبت به) نعمتها، حریص ترین آنهاست.
7. قال الإمام علی - علیه السلام - : كفی بالقناعة ملكا، وبحسن الخلق نعیما.

«نهج البلاغه، حكمت 229»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: آدمی را ملك قناعت و نعمت خلق نیك، کفایت می کند.
8. قال الإمام علی - علیه السلام - : ما أحسن بالإنسان أن یقنع بالقلیل ویجود بالجزیل.

«غرر الحكم، ح 9660»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: چه زیباست برای انسان كه به اندك بسازد و فراوان ببخشد.
9. قال الإمام علی - علیه السلام - : من قنعت نفسه أعانته علی النزاهة والعفاف.

«غرر الحكم، ح 8663»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: هر كه نفسش قانع باشد، او را در پاكی و خویشتن داری یاری رساند.
10. قال الإمام علی - علیه السلام - : من شرف الهمة لزوم القناعة.

«غرر الحكم، ح 9435»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: از بلند همتی است، پایبندی به قناعت.
11. قال الإمام علی - علیه السلام - : من عز النفس لزوم القناعة.

«غرر الحكم، ح 9452»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: از عزت نفس است، پایبندی به قناعت.
12. قال الإمام علی - علیه السلام - : القناعة سیف لا ینبو.

«بحارالانوار، ج 71، ص 96»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: قناعت شمشیری است كه كند نمی شود.
13. رسول الله - صلی الله علیه و آله - : القناعة مال لا ینفد.

«مستدرک الوسائل، ج 15، ص 226»

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: قناعت مال (و ثروتی) است تمام نشدنی.
14. قال الإمام علی - علیه السلام - : القناعة تغنی.

«غرر الحكم، ح 22»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: قناعت توانگری (و بی نیازی) آرَد.
15. قال الإمام علی - علیه السلام - : القانع غنی و إن جاع و عری.

«غرر الحكم، ح 1405»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: شخص قانع، توانگر و بی نیاز است، اگر چه گرسنه و برهنه باشد.
16. قال الإمام علی - علیه السلام - : لا كنز أغنی من القناعة.

«نهج البلاغه، حكمت 371»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: هیچ گنجی، سرشارتر از قناعت نیست.
17. قال الإمام الباقر أو الإمام الصادق - علیهما السلام - : من قنع بما رزقه الله فهو من أغنی الناس.

«الكافی، ج 2، ص 139»

امام باقر یا امام صادق - علیهما السلام - فرمود: كسی كه به آنچه خدا روزیش كرده قانع باشد، او از توانگرترین مردمان است.
18. قال الإمام الباقر - علیه السلام - : انزل ساحة القناعة باتقاء الحرص، و ادفع عظیم الحرص بإیثار القناعة.

«بحارالانوار، ج 78، ص 453»

امام باقر - علیه السّلام - فرمود: با دوری كردن از حرص، در آستان قناعت بار افكن و با برگزیدن قناعت، كوه آزمندی را دفع کن.
19. قال الإمام الصادق - علیه السلام - : انظر إلی من هو دونك فی المقدرة و لا تنظر إلی من هو فوقك فی المقدرة، فإن ذلك أقنع لك بما قسم لك.

«الكافی، ج 8، ص 244»

امام صادق - علیه السلام - فرمود: به ناتوان تر از خودت بنگر و به توانگر تر از خویش منگر، زیرا كه این كار تو را به آنچه قسمت تو شده است، قانع تر می سازد.
20. قال الإمام علی - علیه السلام - : علی قدر العفة تكون القناعة.

«غرر الحكم، ح 6179»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: قناعت به اندازه پاکدامنی بستگی دارد.
21. قال الإمام علی - علیه السلام - : لن توجد القناعة حتی یفقد الحرص.

«غرر الحكم، ح 7424»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: تا حرص و آزمندی گم نشود ، هرگز قناعت پیدا نمی شود.
22. قال الإمام علی - علیه السلام - : من عقل قنع.

«غرر الحكم، ح 7724»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: كسی كه عاقل باشد، قانع است.
23. قال الإمام علی - علیه السلام - : ینبغی لمن عرف نفسه أن یلزم القناعة والعفة.

«غرر الحكم، ح 10927»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: برای كسی كه خود را بشناسد، شایسته است كه قناعت و پاکدامنی را پیشه کند.
24. قال الإمام علی - علیه السلام - : ثمرة القناعة الإجمال فی المكتسب و العزوف عن الطلب.

«غرر الحكم، ح 4634»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: ثمره قناعت، میانه روی در كسب و كار است و خودداری از دست دراز كردن سوی مردم.
25. قال الإمام علی - علیه السلام - : ثمرة القناعة العز.

«غرر الحكم، ح 4646»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: ثمره قناعت، عزت است.
26. قال الإمام علی - علیه السلام - : أعون شئ علی صلاح النفس القناعة.

«غرر الحكم، ح 3191»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: بهترین كمك برای خودسازی، قناعت است.
27. قال الإمام علی - علیه السلام - : كیف یستطیع صلاح نفسه من لا یقنع بالقلیل؟!.

«غرر الحكم، ح 6979»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: كسی كه به اندك قانع نیست، چگونه می تواند خودسازی كند.
28. قال الإمام الحسین - علیه السلام - : القنوع راحة الأبدان.

«بحارالانوار، ج 78، ص 128»

امام حسین - علیه السّلام - فرمود: قناعت مایه آسایش تن است.
29. قال الإمام علی - علیه السلام - : من قنع لم یغتم.

«غرر الحكم، ح 7771»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: كسی كه قانع باشد، اندوهگین نشود.
30. قال الإمام الرضا - علیه السلام - (لما سئل عن القناعة): القناعة تجتمع إلی صیانة النفس وعز القدر، وطرح مؤن (مؤونة) الاستكثار، والتعبد لأهل الدنیا، و لا یسلك طریق القناعة ... .

«بحارالانوار، ج 78، ص 349»

امام رضا - علیه السّلام - (در پاسخ به این سؤال كه قناعت چیست)، فرمود: قناعت، باعث خویشتن داری و عزت و ارجمندی و آسوده شدن از زحمت زیاده خواهی و (از زحمت) بندگی در برابر دنیاپرستان است. راه قناعت را جز دو كس نپیماید: یا عبادت پیشه ای كه خواهان اجر و مزد اخروی است یا بزرگواری كه از مردمان فرومایه دوری می كند.
31. قال الإمام علی - علیه السلام - : بالقناعة یكون العز.

«غرر الحكم، ح 4244»

امام علی - علیه السلام - فرمود: با قناعت است، كه عزت به دست می آید.
32. رسول الله - صلی الله علیه و آله - : اقنع بما اوتیته یخف علیك الحساب.

«بحارالانوار، ج 77، ص 187»

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: به آنچه عطایت شده قانع باش، تا حسابت سبك شود.
33. قال الإمام الصادق - علیه السلام - : من رضی من الله بالیسیر من المعاش رضی الله منه بالیسیر من العمل.

«الكافی، ج 2، ص 138»

امام صادق - علیه السلام - فرمود: كسی كه با معاش (و روزی) اندك، از خدا راضی (و خرسند) باشد، خداوند به عمل اندك او راضی شود.
34. قال الإمام علی - علیه السلام - : اقنعوا بالقلیل من دنیاكم لسلامة دینكم، فإن المؤمن البلغة الیسیرة من الدنیا تقنعه.

«غرر الحكم، ح 2549»

امام علی - علیه السلام - فرمود: برای سالم ماندن دینتان، به اندكی از دنیای خود قانع باشید، زیرا كه مؤمن را اندكی از دنیا، قانع می سازد.
35. قال الإمام علی - علیه السلام - : من قنعت نفسه عز معسرا.

«غرر الحكم، ح 8439»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: كسی كه نفسش قانع باشد، در عین تنگدستی با عزت باشد.36. قال الإمام علی - علیه السلام - : أنعم الناس عیشا من منحه الله سبحانه القناعة و أصلح له زوجه.
«غرر الحكم، ح 3295»

امام علی - علیه السلام - فرمود: خوش ترین زندگی را كسی دارد كه خداوند سبحان، قناعت را ارزانیش داده و همسری پاك و شایسته نصیبش کرده.
37. قال الإمام علی - علیه السلام - : انتقم من حرصك بالقنوع كما تنتقم من عدوك بالقصاص.

«غرر الحكم، ح 2339»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: از آزمندی خود با قناعت، انتقام بگیر، همچنان كه از دشمنت با تقاص، انتقام می گیری.
38. (لما شكی رجل إلی ابی عبدالله - علیه السلام - أنه یطلب فیصیب و لا یقنع، و تنازعه نفسه إلی ما هو أكثر منه و قال: علمنی شیئا أنتفع به)، فقال ابو عبدالله - علیه السلام - : إن كان ما یكفیك یغنیك فأدنی ما فیها یغنیك، و إن كان ما یكفیك لا یغنیك فكل ما فیها لا یغنیك.

«الكافی، ج 2، ص 139»

(مردی به امام صادق - علیه السلام - شكوه كرد كه طلب روزی می كند و آن می رسد، اما قانع نمی شود و نفسش بیشتر از آن از او می طلبد و نیز گفت: مرا چیزی بیاموزید، كه مشكلم را حل كند.) امام فرمود: اگر آن اندازه كه كفایتت می كند تو را بی نیاز سازد، كمترین چیز دنیا بی نیازت می سازد و اگر آنچه تو را کفایت می كند بی نیازت نسازد، همه دنیا هم تو را بی نیاز نمی گرداند.
39. رسول الله - صلی الله علیه و آله - : خیار امتی القانع، و شرارهم الطامع.

«كنز العمال، ح 7095»

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: بهترین امت من، اشخاص قانع اند و بدترین آنها، طعمكاران.


::برچسب :

:: مرتبط با: احادیث موضوعی ,
چاپ این صفحه

اشتراک گذاری

نــام جــالب

  با سلام
  نکته جالبی در اسم این وبلاگ وجود داره که الان به شما میگم
  se: به معنی سیری
  d : در
  a : احادیث
  masumin : معصومین
  که همه ی این ها به معنی sedamasumin است که اسم وبلاگ را جالب کرده
  -----------------------------------------
  دسترسی آسان به وبلاگ : www.sedamasumin.ir

  ارتباط پیامکی :
  ۳۰۰۰۵۰۲۶۹۰۰۱۱۸

ارسـال حــدیث روزانـه

پیامک حدیثی

آمــار و اطــلاعات

  »تعداد مطالب : 692
  » تعداداحادیث : 13575
  » تعداد نویسندگان : 1
  » آخرین بروز رسانی :
  » بازدید امروز :
  » بازدید دیروز :
  » بازدید این ماه :
  » بازدید ماه قبل :
  » بازدید کل :
  » آخرین بازدید :

نظــرسنــجی

:: بیشتر دوست دارید کدام قسمت یا قسمت ها زیادتر شوند؟

بخـش ویــژه

برای دیدن سایت بدون هیچ نقصی از مرورگر گوگل کروم استفاده کرده و سایت ما را محبوب کنید :

نمایش بهتر وبلاگ با مرورگر گوگل کروم .

.:: Theme Design By sedamasumin ::.

تمــامی حقــوق ایــن ســایت متــعلق اســت بــه صــدای معــصومـــیــن ع

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات