صدای معصومین یکی از بزرگترین مراکز اینترنتی احادیث - احادیث در مورد كلام نیكو

تــولبار اختــصاصی احــادیث

  Get our toolbar!

کدستان

 • اخبار جدید
 • احادیث اخیر
 • کد احادیث
 • پربازدیدترین ها

احادیث در مورد كلام نیكو

نظر

[نوشته شده توسط : راوی | تاریخ ارسال : پنجشنبه 6 مرداد 1390 ]

كلام نیكو


1. قال الإمام علی - علیه السلام - : إیاك و ما یستهجن من الكلام، فإنه یحبس علیك اللئام و ینفر عنك الكرام.

«غررالحكم، ح 2722»

امام علی - علیه السلام - فرمود: بپرهیز از به زبان آوردن سخنان زشت، زیرا که فرومایگان را گرد تو جمع می کند و گران مایگان را از تو می راند.
2. قال رسول الله - صلی الله علیه وآله - (لما سأله رجل عن أفضلالأعمال) : إطعام الطعام، وإطیاب الكلام.

«بحارالانوار، ج 71، ص 312، ح 12»

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - (در پاسخ به مردی که پرسید برترین کارها کدام است) فرمود: اطعام کردن و نیکو سخن گفتن.3. قال رسول الله - صلی الله علیه وآله - : والذی نفسی بیده، ما أنفق الناس من نفقة أحب من قول الخیر.

«بحارالانوار، ج 71، ص 311، ح 8»

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: سوگند به آن که جانم در دست اوست، مردم هیچ انفاقی نکردند که دوست داشتنی تر از گفتار نیک باشد.
4. قال الإمام علی - علیه السلام - : من ساء كلامه كثر ملامه.

«غررالحكم، ح 8496»

امام علی - علیه السلام - فرمود: هر که گفتارش بد باشد، ملامت بسیار شنود.
5. قال الإمام علی - علیه السلام - : من ساء لفظه ساء حظه.

«غررالحكم، ح 9173»

امام علی - علیه السلام - فرمود: هر کس سخنش بد باشد، بهره بد برد.
6. قال الإمام علی - علیه السلام - : لا تسئ اللفظ و إن ضاق علیكالجواب.

«غررالحكم، ح 10267»

امام علی - علیه السلام - فرمود: سخن بد مگوی اگر چه از پاسخ درماندی.
7. قال الإمام علی - علیه السلام - : سنة اللئام قبح الكلام.

«غررالحكم، ح 5551»

امام علی - علیه السلام - فرمود: شیوه ی فرومایگان زشت گویی است.
8. قال الإمام علی - علیه السلام - : سوء المنطق یزری بالبهاء و المروة.

«غررالحكم، ح 5621»

امام علی - علیه السلام - فرمود: زشت گویی شکوه و مروت را لکه دار می کند.
9. قال الإمام علی - علیه السلام - : سوء المنطق یزری بالقدر ویفسد الأخوة.

«غررالحكم، ح 5622»

امام علی - علیه السلام - فرمود: بدزبانی قدر و منزلت را لکه دار می کند و برادری را از بین می برد.
10. قال رسول الله - صلی الله علیه وآله - : من فقه الرجل قلة كلامه فیما لا یعنیه.

«بحارالانوار، ج 2، ص 55، ح 28»

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: نشانه ی فهمیدگی مرد این است که کمتر سخن بیهوده گوید.
11. قال رسول الله - صلی الله علیه وآله - : من حسن إسلام المرء تركه الكلام فیما لا یعنیه.

«بحارالانوار، ج 2، ص 55، ح 28»

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: از نشانه های نیکویی اسلام شخص دم فرو بستن از بیهوده گویی است.
12. قال الإمام علی - علیه السلام - لما مر برجل یتكلم بفضول الكلام: إنك تملی علی حافظیك كتابا إلی ربك، فتكلم بما یعنیك ودع ما لا یعنیك.

«أمالی الصدوق، ص 37، 4»

امام علی - علیه السلام - وقتی بر مردی گذشت که زیاده گویی می کرد، فرمود: بدان که تو بر دو فرشته نگهبان اعمالت مطلبی املا می کنی و به سوی پروردگارت می فرستی، پس سخنانی بگو که برایت سودمند باشد و از سخنان بیهوده دم فرو بند.
13. قال الإمام الباقر - علیه السلام - : قال أبوذر: اجعل الدنیا كلمتین: كلمة فی طلب الحلال، و كلمة للآخرة، و الثالثة تضر و لا تنفع فلا تردها.

«بحارالانوار، ج 71، ص 278، ح 16»

امام باقر - علیه السلام - فرمود: ابوذر گفت: دنیا را دو کلمه قرار بده؛ کلمه ای در طلب (روزی) حلال و کلمه ای برای آخرت و کلمه سوم زیان می زند و سود نمی رساند پس به آن نپرداز.
14. قال الإمام الحسین - علیه السلام - لابن عباس: لا تتكلمن فیما لا یعنیك فإنی أخاف علیك الوزر، ولا تتكلمن فیما یعنیك حتی تری للكلام موضعا.

«بحارالانوار، ج 71، ص 278، ح 16»

امام حسین - علیه السلام - به ابن عباس فرمود: هرگز سخن بیهوده مگوی، زیرا بیم گناه برای تو دارم و سخن سودمند نیز مگوی مگر این که آن سخن به جا باشد.
15. قال رسول الله - صلی الله علیه وآله - : أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فیما لا یعنیه.

«الترغیب و الترهیب، ج 3، ص 540، ح 51»

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: گناه کار ترین مردم کسانی هستند که بیشتر بیهوده گویی می کنند.
16. قال الإمام علی - علیه السلام - : من عذب لسانه كثر إخوانه.

«غررالحکم، ح 7761»

امام علی - علیه السلام - فرمود: کسی که زبانش شیرین باشد، برادرانش زیاد شوند.
17. قال الإمام علی - علیه السلام - : إیاك و فضول الكلام، فإنهیظهر من عیوبك ما بطن، و یحرك علیك من أعدائك ما سكن.

«غررالحكم، ح 2720»

امام علی - علیه السلام - فرمود: از زیاده گویی بپرهیز که آن عیب های پنهان تو را آشکار می سازد و کینه های آرام گرفته دشمنانت را بر ضد تو تحریک می کند.
18. قال الإمام الرضا - علیه السلام - : ما من شئ من الفضول إلا وهو یحتاج إلی الفضول من الكلام.

«تحف العقول، ح 442»

امام رضا - علیه السلام - فرمود: هیچ زیاده ای نیست، مگر اینکه نیاز به سخن زیادی دارد.
19. قال الإمام الصادق - علیه السلام - : العالم لا یتكلم بالفضول.

«مستدرك الوسائل، ج 9، ص 33، ح 10127»

امام صادق - علیه السلام - فرمود: دانا (و عالم)، زیاده گویی نمی کند.
20. قال الإمام علی - علیه السلام - : الكلام كالدواء، قلیله ینفع و كثیره قاتل.

«غررالحکم، ح2182»

امام علی - علیه السلام - فرمود: سخن چون داروست، اندکش سود می بخشد و بسیارش کشنده است.
21. قال الإمام علی - علیه السلام - : أحسن الكلام ما لا تمجه الآذان و لا یتعب فهمه الأفهام.

«غررالحكم، ح 3371»

امام علی - علیه السلام - فرمود: بهترین سخن آن است که گوشها از شنیدن آن رنجه و بیزار نشود و فهمیدن آن اندیشه ها را به رنج نیندازد.
22. قال الإمام علی - علیه السلام - : أحسن الكلام مازانه حسن النظام، وفهمه الخاص والعام.

«غررالحكم، ح 3304»

امام علی - علیه السلام - فرمود: بهترین سخن، آن است که به زیبایی نظم (نیکویی تألیف و ترکیب) آراسته باشد و خواص و عوام آن را بفهمند.
23. قال الإمام علی - علیه السلام - : خیر الكلام ما لا یمل ولا یقل.

«غررالحكم، ح 4969»

امام علی - علیه السلام - فرمود: بهترین سخن آن است که نه ملال آورد و نه اندک باشد (تا به کلام خلل وارد نشود).
24. قال رسول الله - صلی الله علیه وآله - : أحسن الكلام كلام الله.

«سنن النسائی، ج 3، ص 58»

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: بهترین سخن، سخن خداست.
25. قال الإمام علی - علیه السلام - : إیاك و مستهجن الكلام، فإنه یوغر القلب.

«غررالحكم، ح 2675»

امام علی - علیه السلام - فرمود: بپرهیز از سخن زشت، که دلها را کینه ور می سازد.
26. قال الإمام علی - علیه السلام - : ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس، وطیب الكلام، والصبر علی الأذی.

«المحاسن، ج 1، ص 66، ح 14»

امام علی - علیه السلام - فرمود: سه چیز از درهای نیکی است: سخاوت نفس و نیکویی گفتار و شکیبایی در برابر آزار.
27. قال رسول الله - صلی الله علیه وآله - : إن فی الجنة غرفا یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، یسكنها من امتی من أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأفشا السلام، وأدام الصیام، وصلی باللیل والناس نیام.

«معانی الأخبار، ص 251، ح 1»

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: در بهشت اتاق هایی است که بیرون آن ها از درونشان دیده می شود و درونشان از بیرونشان، در این اتاقها کسانی از امت من ساکن می شوند، که خوش سخن بگویند، اطعام کنند، سلام را رواج دهند، به روزه گرفتن ادامه دهند و شب هنگام که مردم خفته اند آنان نماز بگزارند.
28. قال الإمام الباقر - علیه السلام - فی قول الله عزوجل«و قولوا للناس حسنا»: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن یقال فیكم.

«الكافی، ج 2، ص 165، ح 10»

امام باقر - علیه السلام - درباره آیه ی «و با مردم به نیکویی سخن بگویید»، فرمود: بهترین سخنی را که دوست دارید درباره شما گفته شود، به مردم بگویید.
29. قال الإمام الصادق - علیه السلام - : معاشر الشیعة، كونوا لنا زینا و لا تكونوا علینا شینا، قولوا للناس حسنا، و احفظوا ألسنتكم، و كفوها عن الفضول و قبیح القول.

«أمالی صدوق، ص 327، ح 17»

امام صادق - علیه السلام - فرمود: ای گروه شیعه! مایه زیور ما باشید نه باعث عیب و ننگ ما، با مردم نیکو سخن بگویید و زبان هایتان را نگه بدارید و از زیاده گویی و سخن زشت، بازشان دارید.
30. قال الإمام الصادق - علیه السلام - : اتقوا الله و لا تحملوا الناس علی أكتافكم، إن الله یقول فی كتابه: «وقولوا للناس حسنا».

«بحارالانوار، ج 71، ص 313، ح 16»

امام صادق - علیه السلام - فرمود: از خدا بترسید و مردم را بر شانه هایتان سوار نکنید. خداوند عزوجل می فرماید: «و با مردم به نیکویی سخن بگویید».
31. قال الإمام زین العابدین - علیه السلام - : القول الحسن یثری المال، و ینمی الرزق، و ینسئ فی الأجل، و یحبب إلی الأهل، و یدخلالجنة.

«أمالی صدوق، ص12، ح 1»

امام سجاد - علیه السلام - فرمود: گفتار نیک دارایی را زیاد می کند و روزی را افزایش می دهد و أجل را به تأخیر می اندازد و انسان را نزد اهل و خانواده محبوب می گرداند و (شخص را) به بهشت می برد.
32. قال الإمام علی - علیه السلام - : لا تقولن ما یسوؤك جوابه.

«غررالحكم، ح 10155»

امام علی - علیه السلام - فرمود: هرگز سخنی را که از جوابش ناراحت می شوی، مگوی.
33. قال الإمام علی - علیه السلام - : قولوا الخیر تعرفوا به، واعملوا الخیر تكونوا من أهله.

«بحارالانوار، ج71، ص 311، ح 9»

امام علی - علیه السلام - فرمود: گفتار نیک بگویید، تا به آن شناخته شوید و کارهای نیک انجام دهید تا از اهل آن (نیکو کاران) باشید.
34. قال الإمام علی - علیه السلام - : أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب.

«غررالحکم، ح 2568»

امام علی - علیه السلام - فرمود: زیبا سخن بگویید، تا پاسخ زیبا بشنوید.
35. قال الإمام علی - علیه السلام - : نكیر الجواب من نكیر الخطاب.

«غررالحکم، ح 9963»

امام علی - علیه السلام - فرمود: زشتی پاسخ (که می شنوی)، از زشتی سخن است (که می گویی).
36. قال الإمام علی - علیه السلام - : من حسن كلامه كان النجح أمامه.

«غررالحکم، ح 8495»

امام علی - علیه السلام - فرمود: هر که گفتارش نیکو باشد، پیروزی در برابر اوست.
37. قال الإمام علی - علیه السلام - : لا ترخص لنفسك فی شئ من سئ الأقوال والأفعال.

«غررالحکم، ح 10190»

امام علی - علیه السلام - فرمود: به خودت اجازه کمترین زشت گفتاری و زشت کرداری، مده.
38. قال الإمام علی - علیه السلام - : عود لسانك حسن الكلام تأمن الملام.

«غررالحکم، ح 6233»

امام علی - علیه السلام - فرمود: زبانت را به نیکو گویی عادت ده، تا از سرزنش ایمن مانی.
39. قال الإمام علی - علیه السلام - : عود لسانك لین الكلام و بذل السلام، یكثر محبوك و یقل مبغضوك.

«غررالحکم، ح 6231»

امام علی - علیه السلام - فرمود: زبانت را به نرم گویی و سلام کردن (به دیگران) عادت ده، تا دوست دارانت زیاد شوند و بدخواهانت اندک.
40. قال رسول الله - صلی الله علیه وآله - : إن أكثر الناس ذنوبا یوم القیامة أكثرهم كلاما فیما لا یعنیه.

«كنز العمال، ح 8293»

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: بیشترین گناه را در روز قیامت آن مردمی دارند که بیشتر سخنان بیهوده می گویند.


::برچسب :

:: مرتبط با: احادیث موضوعی ,
چاپ این صفحه

اشتراک گذاری

نــام جــالب

  با سلام
  نکته جالبی در اسم این وبلاگ وجود داره که الان به شما میگم
  se: به معنی سیری
  d : در
  a : احادیث
  masumin : معصومین
  که همه ی این ها به معنی sedamasumin است که اسم وبلاگ را جالب کرده
  -----------------------------------------
  دسترسی آسان به وبلاگ : www.sedamasumin.ir

  ارتباط پیامکی :
  ۳۰۰۰۵۰۲۶۹۰۰۱۱۸

ارسـال حــدیث روزانـه

پیامک حدیثی

آمــار و اطــلاعات

  »تعداد مطالب : 692
  » تعداداحادیث : 13575
  » تعداد نویسندگان : 1
  » آخرین بروز رسانی :
  » بازدید امروز :
  » بازدید دیروز :
  » بازدید این ماه :
  » بازدید ماه قبل :
  » بازدید کل :
  » آخرین بازدید :

نظــرسنــجی

:: بیشتر دوست دارید کدام قسمت یا قسمت ها زیادتر شوند؟

بخـش ویــژه

برای دیدن سایت بدون هیچ نقصی از مرورگر گوگل کروم استفاده کرده و سایت ما را محبوب کنید :

نمایش بهتر وبلاگ با مرورگر گوگل کروم .

.:: Theme Design By sedamasumin ::.

تمــامی حقــوق ایــن ســایت متــعلق اســت بــه صــدای معــصومـــیــن ع

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic