صدای معصومین یکی از بزرگترین مراکز اینترنتی احادیث - احادیث در مورد ظلم

تــولبار اختــصاصی احــادیث

  Get our toolbar!

کدستان

 • اخبار جدید
 • احادیث اخیر
 • کد احادیث
 • پربازدیدترین ها

احادیث در مورد ظلم

نظر

[نوشته شده توسط : راوی | تاریخ ارسال : دوشنبه 17 مرداد 1390 ]

ظلم


1. قال الامام علی - علیه السلام - : إیاكَ و الظلمَ، فإنَّهُ أكبرُ المَعاصِی.

«غرر الحكم، ح 2665»

امام علی - علیه السلام - فرمود: از ستمگری بپرهیز كه ستم، بزرگترینِ گناهان است.2. قال الامام علی - علیه السلام - : أخسركُمْ أظلمكُمْ.

«غرر الحكم، ح 2841»

امام علی - علیه السلام - فرمود: زیانكارترین شما، ستمكارترین شماست.


3. قال الامام علی - علیه السلام - : مَن ظلمَ عبادَ اللهِ كانَ الله ُخصمَهُ دونَ عبادِهِ.

«غرر الحكم، ح 8250»

امام علی - علیه السلام - فرمود: هر كه به بندگان خدا ستم كند، خداوند به جای بندگانش خصم و دشمن او باشد.4. قال الامام علی - علیه السلام - لَمَّا سُئِلَ أَیُّ ذَنْبٍ أَعْجَلُ عُقُوبَةً لصاحبِهِ: مَنْ ظَلَمَ مَنْ لا ناصِرَ لَهُ إِلا اللهُ و جاوَرَ النعمَةَ بالتَقْصِیرِ واستَطَالَ بِالْبَغْیِ عَلَی الْفَقِیرِ.

«الاختصاص، ص 234»

امام علی - علیه السلام - در پاسخ به اینپرسش كه كیفر كدام گناه زودتر به گناه كار می رسد، فرمود: آن كه به كسی ستم كند كه یاوری جز خدا ندارد و آن كه در گزاردن حق نعمتها كوتاهی كند و آن كه دست تعدی و ستم به سوی فقیر دراز نماید.5. قال الامام علی - علیه السلام - : الظلمُ أًَلأَمُ الرذائل ِ.

«غرر الحكم، ح 804»

امام علی - علیه السلام - فرمود: ستمگری، مادر رذائل (اخلاقی) است.6. قال الامام علی - علیه السلام - : الظلمُ فی الدنیا بوارٌ و فی الآخرةِ دمارٌ.

«غرر الحكم، ح 1707»

امام علی - علیه السلام - فرمود: ظلم در دنیا، مایه نابودی است و در آخرت مایه هلاكت.7. قال الامام علی - علیه السلام - : الظلمُ یزلُ القدمَ و یسلبُ النعمَ و یهلكُ الاُمَمَ.

«غرر الحكم، ح 1734»

امام علی - علیه السلام - فرمود: ظلم قدم را می لغزاند و نعمتها را سلب می كند و ملتها را به نابودی می كشاند.8. قال الامام علی - علیه السلام - : الظلمُ تبعاتٌ موبقاتٌ.

«غرر الحكم، ح 875»

امام علی - علیه السلام - فرمود: ستمگری، پیامدهایی مُهلك دارد.9. قال الامام علی - علیه السلام - : اقدمُوا علَی اللهِ مظلومینَ و لا تقدمُوا علیهِ ظالمینَ.

«نهج البلاغه، خطبه 151»

امام علی - علیه السلام - فرمود: به پیشگاه خدا در حالی که مظلوم هستید، وارد شوید نه در حالی که ظالم هستید.10. قال الامام علی - علیه السلام - : بئسَ الزادُ إلَی المعادِ العدوانُ علَی العبادِ.

«بحار الانوار، ج 75، ص 309»

امام علی - علیه السلام - فرمود: چه بد توشه ای است برای آخرت ستم و تجاوز به بندگان.11. قال الامام علی - علیه السلام - : الله َالله َفِی عاجِلِ البغیِ و آجِلِ و خامةِ الظلمِ و سوءِ عاقبةِ الكِبرِ.

«نهج البلاغه، خطبه 192»

امام علی - علیه السلام - فرمود: از خدا بترسید درباره عاقبت ناگوار ظلم در دنیا و آخرت و از فرجام بد كبر و غرور.12. قال الامام علی - علیه السلام - : واللهِ لَوْ اعطیتُ الأقالیمَ السبعةَ بما تحتَ أفلاكِها عَلَی أَنْ أعصیَ اللهَ فی نملةٍ أسلبُها جلبَ شعیرةٍ ما فعلتُهُ.

«نهج البلاغه، خطبه 224»

امام علی - علیه السلام - فرمود: به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با هر آنچه در زیر افلاك آن است به من دهند، بدین شرط كه با گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای نافرمانی خدا كنم، هرگز چنین نخواهم كرد.
13. قال الامام علی - علیه السلام - : الجورُ عسوفٌ.

«غرر الحكم، ح 10199»

امام علی - علیه السلام - فرمود: ستم، بیراهه است.14. قال الامام علی - علیه السلام - : الجورُ ممحاةٌ.

«غرر الحكم، ح 10426»

امام علی - علیه السلام - فرمود: ستم، محو كننده (نیکی ها) است.15. قال الامام علی - علیه السلام - : إیاكَ و الظلمَ، فمَنْ ظَلَمَ كرهت أیامُهُ.

«غرر الحكم، ح 2638»

امام علی - علیه السلام - فرمود: بپرهیزید از ستمگری كه هر كسی ستم كرد، روزگارش ناگوار شد.16. قال الامام علی - علیه السلام - : إیاكَ و الظلمَ فإنَّهُ یَزُولُ عمَّنْ تظلمُهُ و یبقی علیكَ.

«غرر الحكم، ح 2643»

امام علی - علیه السلام - فرمود: بپرهیزید از ستمگری، زیرا ستم از كسی كه به او ستم كنی زایل می شود و (وزر و وبالش) بر تو باقی می ماند.17. قال الامام علی - علیه السلام - : إیاكَ و الجورَ، فإنَّ الجائرَ لا یریحُ رائحةَ الجنّةِ.

«غرر الحكم، ح 2670»

امام علی - علیه السلام - فرمود: از بیدادگری بپرهیز، كه بیدادگر بوی بهشت را استشمام نمی كند.18. قال الامام علی - علیه السلام - : ظُلمُ الضَعیفِ أَفْحَشُ الظُلْمِ.

«غرر الحكم، ح 6054»

امام علی - علیه السلام - فرمود: ستم كردن به ناتوان، زشت ترین نوع ستم است.19. قال الامام الباقر - علیه السلام - : اَلظلمُ فی الدنیا هُوَ الظلماتُ فی الآخرةِ.

«ثواب الأعمال، ح 34321»

امام باقر - علیه السلام - فرمود: ظلم در دنیا، همان ظلمات در آخرت است.20. قال الامام علی - علیه السلام - : ظُلامَةُ المظلومینَ یُمْهِلُها الله ُسبحانَهُ و لا یُهْمِلُها.

«غرر الحكم، ح 6078»

امام علی - علیه السلام - فرمود: ستمِ ستمدیدگان را خداوند سبحان مهلت می دهد، اما نادیده نمی گیرد.
21. قال الامام علی - علیه السلام - : راكبُ الظلمِ یدركُهُ البَوارُ.

«غرر الحكم، ح 5386»

امام علی - علیه السلام - فرمود: سوارِ بر مركب ستم، به نابودی كشیده شود.22. قال الامام علی - علیه السلام - : راكبُ الظلمِ یكبُو بِهِ مركبُهُ.

«غرر الحكم، ح 5391»

امام علی - علیه السلام - فرمود: كسی كه بر مركب ظلم سوار شود، مركبش او را با سر به زمین می زند.
23. قال الامام علی - علیه السلام - : بالظلمِ تزُولُ النعمُ.

«غرر الحكم، ح 4230»

امام علی - علیه السلام - فرمود: بر اثر ظلم، نعمتها زایل می شوند.24. قال الامام علی - علیه السلام - : یَنامُ الرجلُ علی الثُكلِ و لا ینامُ علَی الظلمِ.

«غرر الحكم، ح 11028»

امام علی - علیه السلام - فرمود: مرد بر مرگ فرزندش می خوابد، اما بر ستمی كه به او شده، خوابش نمی برد.25. قال الامام علی - علیه السلام - : اُذْكُرْ عندَ الظلمِ، عَدلَ اللهِ فیكَ، و عِنْدَ القُدرَةِ قدرةَ اللهِ علیكَ.

«بحار الانوار، ج 75، ص 322»

امام علی - علیه السلام - فرمود: در هنگام ستم، عدالت خداوند را كه با تو خواهد داشت، به یاد آر و هنگام قدرت، قدرت خدا را كه بر تو دارد، یاد كن.26. قال الامام علی - علیه السلام - : مَنْ جارَ أهلكَهُ جَورُهُ.

«غرر الحكم، ح 7835»

امام علی - علیه السلام - فرمود: هر كه ستم كند، ستمش او را به هلاكت كشاند.
27. قال الامام علی - علیه السلام - : مَنْ عَمِلَ بالجَوْرِ عَجلَ اللهُ هلكَهُ.

«غرر الحكم، ح 8723»

امام علی - علیه السلام - فرمود: هر كه ستم كند، خداوند نابودی او را شتاب بخشد.28. قال الامام علی - علیه السلام - : اِحْذَرِ الْعَسفَ و الحَیفَ فإنَّ العسفَ یعُودُ بالجلاءِ و الحیفَ یدعُو اِلی السیفِ.

«نهج البلاغه، حكمت 476»

امام علی - علیه السلام - فرمود: از زورگویی و بیدادگری بپرهیز؛ زیرا زورگویی باعث در به دری مردم می شود و بیدادگری كار را به شمشیر می كشاند.
29. قال رسول الله - صلی الله علیه وآله - : اتَّقُوا الظلمَ فإِنَّهُ ظلماتُ یومِ القیامةِ.

«الكافی، ج 2، ص 332»

پیامبر اكرم - صلی الله علیه وآله - فرمود: از ظلم كردن بپرهیزید، زیرا به درستی که آن ظلمتهای روز قیامت است.30. قال رسول اللّه - صلی الله علیه وآله - : إِیّاكُمْ و الظلمَ فإنَّ الظلمَ عندَ اللهِ هُوَ الظلماتُ یومَ القیامة.

«بحار الانوار، ج 75، ص 309»

پیامبر اكرم - صلی الله علیه وآله - فرمود: بپرهیزید از ظلم کردن؛ زیرا ظلم نزد خداوند، همان ظلمات روز قیامت است.31. قال الامام علی - علیه السلام - : و لَئِنْ أمهَلَ الظالِمَ فَلَنْ یفوتَ أخذُهُ ... .

«نهج البلاغه، خطبه 97»

امام علی - علیه السلام - فرمود: اگر خدا به ستمگر مهلت دهد، كیفر او هرگز فراموش نمی شود.
32. قال رسولالله - صلی الله علیه وآله - : إِنَّ اللهَ یمهلُ الظالمَ حَتَّی یقولَ قَدْ أهمَلَنی ثُّمَ یأخذُهُ أخذةً رابِیَةً إِنَّ اللهَ حمدَ نفسَهُ عنْدَ هَلاكِ الظّالمینَ فقالَ: فَقُطِعَ دابِرُ القَوْمِ الذینَ ظلمُوا و الحمدُ للهِ ربِّ العالمینَ.

«بحار الانوار، ج 75، ص 322»

پیامبر اكرم - صلی الله علیه وآله - فرمود: خداوند به ستمگر چندان مهلت می دهد كه (ستمگر) می گوید مرا وا گذاشته است، سپس او را سخت كیفر می دهد. خداوند پس از نابود كردن ستمگران، خود را حمد و سپاس گفته و می گوید: «و بنیاد گروهی كه ستم می كردند، قطع شد و حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است».
33. قال الامام الصادق - علیه السلام - : نعوذُ باللهِ یا أَبَا بصیرٍ أَنْ تكونَ ممَّنْ لبسَ إیمانَهُ بظلمٍ، ثُمَّ قالَ: اُولئِكَ الخوارجُ و أصحابُهُمْ.

«بحار الانوار، ج 69، ص 153»

امام صادق - علیه السلام - : فرمود: پناه می بریم بر خدا، ای ابا بصیر، از این كه جزء كسانی باشی كه ایمانشان را با ستم در آمیختند. سپس فرمود: اینان خوارج و هم مسلكان آنها هستند.34. قال الامام علی - علیه السلام - : لیسَ شئٌ أَدعی إِلی تغییرِ نعمةِ اللهِ و تعجیلِ نقمتِهِ مِنْ إِقامَة علی ظُلْمٍ فَإِنَّ اللهَ سمیعٌ دعوةَ المُضْطَهِدینَ و هُوَ للظالمینَ بالمرصادِ.

«نهج البلاغه، نامه 53»

امام علی - علیه السلام - فرمود: برای تغییر و دگرگونی نعمت خدا و شتاب بخشیدن در خشم و انتقام او، هیچ چیز كارگر تر از ظلم نیست؛ زیرا خداوند دعای ستمدیدگان را می شنود و همواره در كمین ستمگران است.35. قال الامام الباقر - علیه السلام - : لما حضرَ علیَ بن الحسینِ - علیه السلام - الوفاةُ ضَمَّنی إلی صدرِهِ ثُّمَ قالَ: یا بُنَیَّ اُوصیكَ بما أَوصانی بِهِ أَبِی - علیه السلام - حینَ حضَرَتْهُ الوفاةُ ... .

«الكافی، ج 2، ص 331»

امام باقر - علیه السلام - فرمود: هنگامی كه وفات (پدرم) علی بن الحسین - علیه السلام - فرا رسید، مرا به سینه خود چسبانید و سپس فرمود: فرزندم! تو را به همان چیزی سفارش می كنم كه پدرم در هنگام وفاتش به من سفارش كرد و فرمود كه پدر او نیز همان را به ایشان سفارش كرده است. فرمود: فرزندم! بپرهیز از ستم كردن به كسی كه در برابر تو یاوری جز خدا نمی یابد.
36. قال الامام علی - علیه السلام - (فیما تبرأَ منَ الظلمِ): و الله ِلَأَنْ أبیتَ علی حَسَكِ السَعدانِ مُسَهَّداً أوْ اُجَرَّ فی الأغلالِ مُصفَّداً، أحبُ إلیَّ مِنْ أن ألقی اللهَ و رسولَهُ یومَ القیامةِ ظالماً لبعضِ العبادِ ... .

«نهج البلاغه، خطبه 224»

امام علی - علیه السلام - : در خطبه ای كه ضمن آن از ظلم بیزاری می جوید، فرمود: به خدا سوگند اگر شب را روی اشتر خار بیدار مانم و مرا دست بسته در غل و زنجیر بكشانند، خوشتر دارم از این كه در روز قیامت با دامنی آلوده به ستم بر یكی از بندگان خدا یا غصب چیزی از اشیاء پوچ و بیهوده دنیا، بر خدا و رسول او وارد شوم. چگونه به خاطر جسمی كه تار و پودش به سرعت سوی پوسیدگی پیش می رود و روزگاران درازی در زیر خاك می ماند، بر كسی ستم كنم؟


::برچسب :

:: مرتبط با: احادیث موضوعی ,
چاپ این صفحه

اشتراک گذاری

نــام جــالب

  با سلام
  نکته جالبی در اسم این وبلاگ وجود داره که الان به شما میگم
  se: به معنی سیری
  d : در
  a : احادیث
  masumin : معصومین
  که همه ی این ها به معنی sedamasumin است که اسم وبلاگ را جالب کرده
  -----------------------------------------
  دسترسی آسان به وبلاگ : www.sedamasumin.ir

  ارتباط پیامکی :
  ۳۰۰۰۵۰۲۶۹۰۰۱۱۸

ارسـال حــدیث روزانـه

پیامک حدیثی

آمــار و اطــلاعات

  »تعداد مطالب : 692
  » تعداداحادیث : 13575
  » تعداد نویسندگان : 1
  » آخرین بروز رسانی :
  » بازدید امروز :
  » بازدید دیروز :
  » بازدید این ماه :
  » بازدید ماه قبل :
  » بازدید کل :
  » آخرین بازدید :

نظــرسنــجی

:: بیشتر دوست دارید کدام قسمت یا قسمت ها زیادتر شوند؟

بخـش ویــژه

برای دیدن سایت بدون هیچ نقصی از مرورگر گوگل کروم استفاده کرده و سایت ما را محبوب کنید :

نمایش بهتر وبلاگ با مرورگر گوگل کروم .

.:: Theme Design By sedamasumin ::.

تمــامی حقــوق ایــن ســایت متــعلق اســت بــه صــدای معــصومـــیــن ع

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات