صدای معصومین یکی از بزرگترین مراکز اینترنتی احادیث - احادیث در مورد حضرت زهرا (س)

تــولبار اختــصاصی احــادیث

  Get our toolbar!

کدستان

 • اخبار جدید
 • احادیث اخیر
 • کد احادیث
 • پربازدیدترین ها

احادیث در مورد حضرت زهرا (س)

نظر

[نوشته شده توسط : راوی | تاریخ ارسال : جمعه 31 تیر 1390 ]

حضرت زهرا (س)


1. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : اَوَّلُ شخصٍ تدْخُلُ الجنةَ فاطمةُ.

«بحار الانوار، ج 43، ص 44»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: اولین كسی كه داخل بهشت می شود، فاطمه است.
2. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : اما اِبْنَتی فاطمةُ فهی سیدةُ نِساءِ العالمینَ من الاوّلینَ‌ و الآخرینَ.

«تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 338»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: اما دخترم فاطمه پس او سرور زنان جهان هستی از گذشتگان و آیندگان است3. قال رسول الله - صلّی الله علیه و آله - : مَنْ ارضی فاطمةَ فقد ارضانی و مَنْ اَسخطَ فاطمةَ فقد اسخطنی.

«احقاق الحق، ج 10، ص 217»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: هركس فاطمه را راضی كند، مرا راضی نموده و هر كس فاطمه را خشمگین كند، مرا خشمگین نموده است.
4. قال الامام الباقر - علیه السّلام - : وُلِدَتْ فاطمةُ بنت محمدٍ - صلّی الله علیه و آله - بعدَ مبعثِ الرسولِ بخمسِ سنینَ و تُوَفِّیَتْ و لها ثمانَ عَشَرةَ سنةً.

«اصول كافی، ج 1، ص 457»

امام باقر - علیه السّلام - فرمود: فاطمه دختر محمد - صلّی الله علیه و آله - پنج سال بعد از به نبوت رسیدن پیامبر اكرم متولد شد و هیجده ساله بود كه وفات كرد.
5. عن النبی - صلّی الله علیه و آله - قال: اِنّما سُمِّیتْ فاطمةُ البتولَ لانّها تُبْتَلَتْ مِنْ الحیضِ و النفاسِ.

«احقاق الحق، ج 10، ص 45»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: همانا فاطمه بتول نامیده شد، چرا كه او از حیض و نفاس دور گردیده است.
6. عن ابی جعفر - علیه السّلام - عن آبائه - علیهم السّلام - قال: اِنّما سُمِّیَتْ فاطمةُ بنتِ محمدٍ الطاهرةَ لِطَهارَتها مِنْ كُلِّ دَنَسٍ و طهارَتِها مِنْ كُلِّ رَفَثٍ و ما رأَتْ قَطُّ یوماً حُمْرةً و لا نِفاسَاً.

«بحار الانوار، ج 43، ص 19»

امام باقر - علیه السّلام - از قول پدرانشان - علیهم السّلام - فرمود: همانا فاطمه دختر محمد، طاهره نامیده شد، چرا كه او از هر گونه پلیدی و آلودگی و نیز كلام ناپاك طاهر بود و هیچ روزی خون حیض و نفاس ندید.
7. عن الامام جعفر بن محمد - علیه السّلام - عن ابیه - علیه السّلام - قال: اِنَّ فاطمةَ - سلام الله علیها - كانتْ تُكَنَّی امَ ابیها.

«بحار الانوار، ج 43، ص 16»

امام صادق - علیه السّلام - از قول پدرشان (امام باقر - علیه السّلام -) فرمود: همانا فاطمه - سلام الله علیها - به ام ابیها كنیه گذاری شده است.
8. قال ابو عبدالله - علیه السّلام - : لِفاطمةَ - سلام الله علیها - تِسْعَةُ اسماءٍ عند اللهِ عز و جلّ: فاطمةُ‌ و الصِّدِّیقةُ و المباركةُ و الطاهرةُ و الزكیةُ و الراضیةُ و المرضیةُ‌ و المحدثةُ و الزهراءُ.

«بحار الانوار، ج 43، ص 10»

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: نزد خداوند متعال برای فاطمه - سلام الله علیها - ‌نه اسم وجود دارد: 1. فاطمه 2. صدیقه 3. مباركه 4. طاهره 5. زكیه 6. راضیه 7. مرضیه 8. محدثه 9. زهراء.
9. قال ابو عبدالله - علیه السّلام - : ... اتدری ایَّ شیءٍ تفسیرُ فاطمةَ قلت: اخبرنی یا سیدی قال فُطِمَتْ مِنْ الشَّرِ.

«بحار الانوار، ج 43، ص 10»

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: آیا می دانی معنی و مفهوم فاطمه چیست؟ گفتم آقای من شما مرا آگاه كنید، حضرت فرمود: یعنی كه از بدی ها دور شده است.
10. عن ابی جعفر - علیه السّلام - قال: كان رسول الله - صلّی الله علیه و آله - اذا ارادَ السفرَ سلََّّمَ علی مَنْ اراد ... .

«بحار الانوار، ج 43، ص 83»

امام باقر - علیه السّلام - فرمود: پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - هرگاه می خواستند به سفر بروند با هر كس از اهلبیت خود می خواستند خدا حافظی كنند، خداحافظی می كردند، سپس آخرین كسی كه از او خداحافظی می كردند، فاطمه - سلام الله علیها - بود، پس سفرشان را از خانه فاطمه آغاز می كردند و زمانی كه از سفر باز می گشتند اول از همه به خانه فاطمه - سلام الله علیها - می رفتند.
11. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : ان فاطمةَ سَیِّدَةُ نِساءِ العالَمینَ.

«بحار الانوار، ج 25، ص 360»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: همانا فاطمه، سرور زنان عالَم است.
12. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : یا فاطمةُ اِنَّ اللهَ لَیَغْضَبُ لِغَضَبِكِ و یَرضی لِرِضاكِ.

«بحار الانوار، ج 43، ص 19»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - (خطاب به حضرت فاطمه - سلام الله علیها -) فرمود: ای فاطمه همانا خداوند با خشم تو خشمگین و با رضایت و خشنودی تو خشنود می شود.
13. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : اِنَّ فاطمةَ مِنّی وَ هی نُورُ عَینی و ثَمرةُ فؤادی یَسُوؤنی ما ساءَها و یَسُرُّنی ما سَرَّها.

«بحار الانوار، ج 43، ص 24»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: همانا فاطمه پاره تن من است و او روشنایی چشمانم و میوه قلب من است، آنچه او را بیازارد مرا آزار می دهد و آنچه او را خوشحال كند مرا خوشحال می كند.
14. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : فاطِمةُ اَعَزُّ الناسِ علیَّ.

«بحار الانوار، ج 43، ص23»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: فاطمه عزیزترین و محبوب ترین مردم برای من است.
15. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : اِنَّ اللهَ تعالی اِختارَ مِنْ النِساءِ اربعَ: مریمَ و آسیةَ و خدیجةَ و فاطمةَ.

«بحار الانوار، ج 43، ص 19»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: همانا خداوند متعال چهار تن از زنان را برگزید، مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه را.
16. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : الحسنُ و الحسینُ خیرُ اهلِ الارضِ بَعدِی و بعدَ اَبِیهما و اُمُّهما اَفْضَلُ نِساءِ اهلِ الارض.

«بحار الانوار، ج 43، ص 20»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: حسن و حسین بعد از من و پدرشان بهترین اهل زمین اند و مادرشان برترین زنان اهل زمین است.
17. قال رسول الله - صلّی الله علیه و آله - : فاطمةُ حوراءُ انسیةٌ‌.

«عوالم، ج 6، ص 9»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: فاطمه حوریه ای انسانی است.
18. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : فاطمةُ شِجْنَةٌ مِنّی یَقْبِضُنی ما یَقْبِضُها و یَبْسطْنی ما یَبْسطُها.

«المناقب، ج 3، ص 332»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: فاطمه شاخه ای از من است هر آنچه او را غمگین سازد، مرا غمگین می كند و هر آنچه او را خوشحال سازد، مرا خوشحال می كند.
19. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : احبُّ اهلی الیَّ فاطمةَ.

«احقاق الحق، ج 10، ص 181»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود : محبوب ترین فرد خانواده ام برای من، فاطمه است.
20. عن ابی جعفر - علیه السّلام - قال: ما عُبِدَ اللهُ بشیءٍ مِنْ التحمیدِ افضلَ مِنْ تسبیحِ فاطمةَ - سلام الله علیها - و لو كانَ شیءٌ لَنَحَلَهُ رسولُ اللهِ - صلّی الله علیه و آله - فاطمةَ - سلام الله علیها -.

«اصول كافی، ج 2، ص 504»

امام باقر - علیه السّلام - فرمود: خداوند به هیچ نوع ستایشی بالاتر از تسبیح فاطمه - سلام الله علیها - عبادت نشده است و اگر چیزی بالاتر از این بود، حتماً پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - آن را به فاطمه - سلام الله علیها - می آموخت.
21. قال الامام الصادق - علیه السّلام - : تسبیحُ فاطمةَ - سلام الله علیها - فی كلِ یومٍ دَبْرَ كلِ صلاةٍ احبُّ‌ الیَّ مِنْ الفِ ركعةٍ فی كل یومٍ.

«مكارم الاخلاق، ص 281»

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: تسبیح فاطمه در هر روز بعد از نماز، نزد من از هزار ركعت نماز در هر روز پسندیده تر است.
22. عن ابی بصیر قال: دخلت علی ابی عبد الله - علیه السّلام - قال: و انَّ عندنا لَمُصْحَفَ فاطمةَ و ما یُدْریهم ما مُصْحَفُ فاطمةَ. قلتُ له: و ما مُصْحَفُ فاطمةَ؟ قال: مصحفٌ ... .

«اصول كافی، ج 1، ص 346»

ابو بصیر گوید بر حضرت صادق - علیه السّلام - وارد شدم، (پس از چندی سخن) حضرت فرمود: همانا مصحف فاطمه - سلام الله علیها - نزد ما است و مردم چه می دانند مصحف فاطمه چیست. گفتم: مصحف فاطمه چیست. حضرت فرمود: كتابی است كه در آن مطالبی همانند قرآن است در حالی كه (حجمش) سه برابر آن است.
23. قال الامام الصادق - علیه السّلام - : لو لا انَّ اللهَ تبارك وتعالی خَلَقَ امیرَالمؤمنین لفاطمةَ - سلام الله علیها - ما كان لها كفْوٌ علی الارضِ مِنْ آدمَ‌ و مِنْ دونه.

«اصول كافی، ج 2، ص 480»

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: اگر خدای تبارك و تعالی امیرالمؤمنین را برای فاطمه - سلام الله علیها - نمی آفرید، در روی زمین، از آدم گرفته تا هر بشری بعد از او، همسری برای او نبود.
24. لمّا زَوَّجَ رسولُ اللهِِِ - صلّی الله علیه و آله - فاطمةَ مِنْ علیٍ - علیه السّلام - اتاه ناسٌ من قریشٍ ... .

«من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 253»

زمانی كه پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فاطمه را به همسری علی - علیه السّلام - در آورد، عده ای از قریش به نزد حضرت آمدند و گفتند: آیا تو فاطمه را در مقابل مهریه ای ناچیز به تزویج علی در آوردی؟ حضرت فرمود: من او را به تزویج علی در نیاوردم بلكه خداوند متعال در شب معراج در كنار درخت (سدرة المنتهی) او را به تزویج علی - علیه السّلام - در آورد.
25. عن ابی عبد الله - علیه السّلام - قال: اذا كانَ یومُ القیامةِ جَمَعَ اللهُ الاولینَ و الآخِرینَ فی صعیدٍ واحدٍ فینادی منادٍ: غُضُّوا ابصارَكم و نَكِّسُوا رُؤُسَكم حتّی تَجُوزَ فاطمةُ بنتُ محمدٍ - صلّی الله علیه و آله - الصراطَ.

«بحار الانوار، ج 43، ص 224»

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: وقتی روز قیامت فرا رسد، خداوند تمامی بشر از اولین و آخرین را در یك جا جمع می كند پس منادایی ندا می دهد: چشمانتان را ببندید و سرهایتان را پایین بیندازید تا فاطمه دختر محمد - صلّی الله علیه و آله - از صراط بگذرد.
26. قال رسول الله - صلّی الله علیه و آله - : تُحْشَرُ ‌ابنتی فاطمةُ - سلام الله علیها - یومَ القیامةِ و معها ثیابٌ مصبوغهٌ ... .

«بحار الانوار، ج 43، ص 220»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: دخترم فاطمه - سلام الله علیها - در روز قیامت در حالی محشور می شود كه همراه او پیراهنی است خونین كه به یكی از ساقهای عرش آویزان است، حضرت زهراء - سلام الله علیها - می گوید: ای خداوند عادل میان من و قاتل فرزندم داوری كن. پیامبر - صلّی الله علیه و آله - فرمود: قسم به پروردگار كعبه كه خداوند برای دخترم داوری می كند.
27. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : اذا كانَ یومَ القیامةِ تَقْبَلُ ابنتی فاطمةُ علی ناقةٍ مِنْ‌ نُوَقِ الجنّة مُدَبجَةَ الجَنْبینِ خِطامُها مِنْ لؤلؤِ رَطْبٍ، قَوائِمُها مِنْ الزُّمردِ الاخضرِ، ذَنْبُها مِنْ المِسْك الاَذْفَرِ عَیناها یاقوتتان حمراوان.

«بحار الانوار، ج 43، ص 219»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: زمانی كه قیامت فرا رسد، دخترم فاطمه سوار بر شتری از شترهای بهشت می آید در حالی كه دو پهلوی آن شتر آراسته و نقش و نگار دار است و مهارش از لؤلؤیی نازك، پاهایش از زمرد سبز، دمش از مُشكی تیز بوی و دو چشمش از دو یاقوت قرمز است.
28. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : یا سلمانُ مَنْ احبَّ ابنتی فهو فی الجنةِ معی و مَنْ اَبْغَضها فهو فی النارِ.

«بحار الانوار، ج 27، ص 116»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: ای سلمان هر كس دخترم فاطمه را دوست بدارد در بهشت با من خواهد بود و هر كس او را دشمن بدارد پس او در آتش است.
29. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : یا سلمانُ حُبُّ فاطمةَ یَنْفَعُ فی مائةِ مَوطنٍ ایسَرُ تلكَ المواطنِ: الموتُ و القبرُ و المیزانُ و المحشرُ و الصراطُ و المحاسبةُ.

«بحار الانوار، ج 27، ص 116»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: ای سلمان محبت فاطمه و دوست داشتن او در صد موقف و جایگاه از مواقف قیامت سودمند است، آسان ترین این مواقف: مرگ و قبر و میزان و محشر و (پل) صراط و موقف محاسبه اعمال است.
30. قال رسول الله - صلّی الله علیه و آله - : اِنَّ فاطمةَ لتشفع یومَ القیامةِ فیمن اَحَبَّها و تَولّاها و احبَّ ذُرِّیتها و تولّاهم و یَشْفَعُها الله فیهم و یدْخلُهم الجنةَ بِش‍فاعَتها.

«القطره من بحار مناقب النبی و العترة، ج 2، ص 189»

پیامبر اكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: همانا فاطمه در روز قیامت برای كسی كه محب و دوست دار او و فرزندانش باشد، شفاعت می كند و خداوند شفاعت او را در مورد این افراد می پذیرد ‌و آنها را با شفاعت او وارد بهشت می كند.
31. قال النبی - صلّی الله علیه و آله - : اِنَّها اوّلُ مَنْ یَلْحَقُنی مِنْ اهلِ بَیْتی.

«بحار الانوار، ج 43، ص 24»

پیامبراكرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: همانا او (فاطمه - سلام الله علیها -) اول كسی از اهل بیت من است كه به من ملحق می گردد.
32. عن ابی الحسن - علیه السّلام - قال: اِنَّ فاطمةَ - سلام الله علیها - صدیقةٌ شهیدةٌ.

«اصول كافی، ج 1، ص 458»

امام كاظم - علیه السّلام - فرمود: همانا فاطمه - سلام الله علیها - زنی بسیار راستگو بود كه به شهادت رسید.
33. عن ابی عبداللهِ الحسین - علیه السلام - : لما قُبِضَتْ فاطمةُ - سلام الله علیها - دفنَها امیرُ المومنین سِراً و عفا علی مَوضِعِ قَبرِها.

«اصول كافی، ج 2، ص 356»

امام حسین - علیه السّلام - فرمود: چون فاطمه - سلام الله علیها - وفات كرد، امیرالمومنین - علیه السّلام - او را پنهانی به خاك سپرد و محل قبرش را ناپدید كرد.
34. عن الامام جعفر بن محمد - علیه السّلام - عن آبائه - علیهم السّلام - قال: لمّا حضرَتْ فاطمةَ الوفاةُ بَكَتْ، فقالَ لها امیرالمؤمنین یا سیدتی ما یبكیكِ ؟ قالتْ: ابكی لِما تَلقی بَعدی.

«بحار الانوار، ج 43، ص 218»

امام صادق - علیه السّلام - از قول پدرانشان - علیهم السّلام - فرمود: زمانی كه حضرت فاطمه - سلام الله علیها - در حال احتضار بودند و وفاتشان نزدیك شد، شروع به گریه كردند، امیرالمؤمنین - علیه السّلام - فرمود: ای بانوی من چرا گریه می كنی. حضرت زهرا - سلام الله علیها - فرمود: بر آنچه بعد از من (از رنجها و سختی ها) می بینی گریه می كنم.


::برچسب :

:: مرتبط با: احادیث موضوعی ,
چاپ این صفحه

اشتراک گذاری

نــام جــالب

  با سلام
  نکته جالبی در اسم این وبلاگ وجود داره که الان به شما میگم
  se: به معنی سیری
  d : در
  a : احادیث
  masumin : معصومین
  که همه ی این ها به معنی sedamasumin است که اسم وبلاگ را جالب کرده
  -----------------------------------------
  دسترسی آسان به وبلاگ : www.sedamasumin.ir

  ارتباط پیامکی :
  ۳۰۰۰۵۰۲۶۹۰۰۱۱۸

ارسـال حــدیث روزانـه

پیامک حدیثی

آمــار و اطــلاعات

  »تعداد مطالب : 692
  » تعداداحادیث : 13575
  » تعداد نویسندگان : 1
  » آخرین بروز رسانی :
  » بازدید امروز :
  » بازدید دیروز :
  » بازدید این ماه :
  » بازدید ماه قبل :
  » بازدید کل :
  » آخرین بازدید :

نظــرسنــجی

:: بیشتر دوست دارید کدام قسمت یا قسمت ها زیادتر شوند؟

بخـش ویــژه

برای دیدن سایت بدون هیچ نقصی از مرورگر گوگل کروم استفاده کرده و سایت ما را محبوب کنید :

نمایش بهتر وبلاگ با مرورگر گوگل کروم .

.:: Theme Design By sedamasumin ::.

تمــامی حقــوق ایــن ســایت متــعلق اســت بــه صــدای معــصومـــیــن ع

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic