صدای معصومین یکی از بزرگترین مراکز اینترنتی احادیث - احادیث در مورد حیاء

تــولبار اختــصاصی احــادیث

  Get our toolbar!

کدستان

 • اخبار جدید
 • احادیث اخیر
 • کد احادیث
 • پربازدیدترین ها

احادیث در مورد حیاء

نظر

[نوشته شده توسط : راوی | تاریخ ارسال : یکشنبه 2 مرداد 1390 ]

حیاء


1. قال الامام علی - علیه السّلام - : اعقَلُ النّاسِ أحیاهُم.

«تصنیف غرر الحكم، ص 256، ح 5439»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: عاقل ترین مردم، با حیاترین آنهاست.
2. قال رسول الله - صلی الله علیه و آله - : الاسلامُ عریانٌ فلباسُهُ الحیاءُ و زینتُهُ الوَقارُ و مُرُوَّتُهُ العَمَلُ الصّالِحُ و عِمادُهُ الورعُ ... .

«الکافی، ج 2، ص 46»

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: اسلام برهنه و عریان است، جامه و لباس آن حیاء، زینت و آرایه اش وقار و سنگینی، مروّت و مردانگی آن كارهای نیك و شایسته و ستون آن ورع و پارسائی است و برای هر چیزی اساس و بنیانی است و اساس اسلام، حبّ و دوستی ما اهل بیت است.3. قال الامام علی - علیه السّلام - : أفضَلُ الحیاءِ استحیاءُك من الله.

«تصنیف غررالحكم، ص 257، ح 5451»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: برترین حیا، شرم و حیاء از خداوند است.
4. قال الامام علی - علیه السّلام - : أحسَنُ ملابِسِ الدّین الحیاءُ.

«تصنیف غررالحكم، ص 256، ح 5441»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: بهترین و نیكوترین لباسِ دین، حیاء است.
5. قال الامام علی - علیه السّلام - : الحیاءُ خُلُق جمیلٌ.

«تصنیف غررالحكم، ص 256، ح 5434»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: حیاء، اخلاقی زیبا و پسندیده است.
6. قال الامام علی - علیه السّلام - : الحیاءُ قرینُ العِفافِ.

«تصنیف غررالحكم، ص 256، ح 5433»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: حیاء همنشین و همراهِ عفّت و پاكدامنی است.
7. قال الامام علی - علیه السّلام - : الایمانُ و الحیاءُ مقرونانِ فی قَرَنٍ و لا یفترقان.

«تصنیف غررالحكم، ص 256، ح 5438»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: ایمان و حیاء دو همراه و همنشینی هستند كه هیچگاه از هم جدا نمی شوند.
8. قال الامام علی - علیه السّلام - : كَثرَةُ حیاءِ الرّجلِ دلیلُ ایمانِهِ.

«تصنیف غررالحكم، ص 257، ح 5446»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: حیاءِ زیادِ شخص، دلالت بر ایمان او دارد.
9. قال الامام علی - علیه السّلام - : الحیاءُ غَضَّ الطَّرف.

«تصنیف غررالحكم، ص 259، ح 5537»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: حیاء، چشم پوشی (از گناه و حرام) می باشد.
10. قال الامام علی - علیه السّلام - : أحسَنُ الحیاءِ استحیاءُكَ من نفسِك.

«تصنیف غررالحكم، ص 257، ح 5452»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: نیكوترین حیا، حیاء و شرم از نفس خویش است.
11. قال الامام الصادق - علیه السّلام - : الحیاءُ علی وجهین فَمِنْهُ ضعفٌ و منه قوَّةٌ و اسلامٌ و ایمانٌ.

«تحف العقول، ص 418»

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: شرم و حیاء بر دو گونه است، یك قسم آن از روی ضعف و ناتوانی است و قسم دیگر آن از روی قوّت (و قدرت)، اسلام و ایمان شخص است.
12. قال الامام السجاد- علیه السّلام - : خَفِ الله تعالی لقُدرتِهِ علیكَ و استَحْیِ منهُ لقُرْبِهِ منك.

«بحار الانوار، ج 71، ص 336»

امام سجاد - علیه السّلام - فرمود: از خداوند متعال به جهت قدرتی كه بر تو دارد بترس و به جهت قرب و نزدیكیش به تو از او شرم و حیاء داشته باش.
13. قال الامام الكاظم - علیه السّلام - : استَحیوُا من الله فی سرائِركم كما تستحیوُنَ من النّاسِ فی علانیّكم.

«تحف العقول، ص 394»

امام كاظم - علیه السّلام - فرمود: همانگونه كه در آشكار از مردم شرم و حیاء دارید، در خلوت نیز از پروردگارتان شرم و حیاء داشته باشید.
14. قال الامام علی ‎‎ٌ - علیه السّلام - : مَنْ لَمْ یَسْتَحْیِ من النّاسِ لَمْ یُستَحیِ من اللهِ سبحانَهُ.

«تصنیف غررالحكم، ص 257، ح 5468»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: كسی كه از مردم شرم و حیاء نداشته باشد، از خداوند سبحان نیز شرم و حیاء نخواهد داشت.
15. قال رسول الله - صلی الله علیه و آله - : استَحیوُا من اللهِ حقَّ الحیاء، فقیل: یا رسول الله و مَنْ یستحیِ من الله حقَّ الحیاء؟ فقال: مَنِ استحیَ ... .

«بحار الانوار، ج 70، ص 317»

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: آنگونه كه حقّ حیاء و شرمساری است، از خداوند حیاء داشته باشید. از حضرت سؤال شد: ای رسول خدا ! چه كسی آنگونه كه حقّ حیاء است از خداوند حیاء می كند. حضرت فرمود: كسی كه (بخواهد) آنگونه كه سزاوار و شایسته حیاء است از پروردگار خویش حیاء كند، باید همیشه مرگ در جلوی چشمانش حاضر باشد، نسبت به دنیا و زینت آن زهد بورزد و مراقب اندیشه و خوراك خویش باشد و عالم قبر و بلاها را فراموش نكند.
16. قال الامام علی - علیه السّلام - : الحیاءُ مفتاحُ كلِّ خیر .

«تصنیف غرر الحكم، ص 257، ح 5453»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: حیاء، كلید همه خوبیهاست.
17. قال الامام علی - علیه السّلام - : الحیاءُ من اللهِ یَمحَوُ كثیراً من الخطایا.

«تصنیف غرر الحكم، ص 257، ح 5455»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: شرم و حیاء از پروردگار، بسیاری از گناهان را از بین می برد.
18. قال الامام علی - علیه السّلام - : الحَیاءُ من اللهِ سبحانَهُ نَقِی عذابَ النّار.

«تصنیف غرر الحكم، ص 257، ح 5456»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: شرم و حیاء از خداوند سبحان، انسان را از آتش جهنّم مصون می دارد.
19. قال الامام علی - علیه السّلام - : ثَمَرةُ الحیاءِ العفِّةُ.

«تصنیف غرر الحكم، ص 257، ح 5457»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: نتیجه و میوه حیاء، عفت و پاكدامنی است.
20. قال الامام علی - علیه السّلام - : مَنْ كساهُ الحیاءُ ثوبَهُ خَفیِ عن النّاسِ عیبُهُ.

«تصنیف غرر الحكم، ص 257، ح 5458»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: كسی كه لباس حیاء و پاكدامنی به خود بپوشاند، عیوبش از مردم پوشیده خواهد ماند.
21. قال الامام علی - علیه السّلام - : الحَیاءُ یَصُدُّ عَنِ الفعلِ القبیحِ.

«تصنیف غرر الحكم، ص 257، ح 5454»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: شرم و حیاء، انسان را از كار زشت باز می دارد.
22. قال الامام علی - علیه السّلام - : مَن قَلَّ حیاءُهُ قلَّ ورَعُهُ و مَنْ قَلَّ ورَعُهُ ماتَ قلبُهُ و مَنْ ماتَ قلبُهُ فقَدْ دَخلَ النّارَ.

«تحف العقول، ص 100»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: كسی كه شرم و حیاء او كم شود، وَرَع و پارسایی او كم خواهد شد و هر كس پارسائی او كم شود قلب او می میرد و كسی كه قلبش بمیرد، داخل آتش جهنّم می گردد.
23. قال الامام علی - علیه السّلام - : مَن لا حیاءَ لَهُ فلا خیرَ فیهِ.

«تصنیف غررالحكم، ص 257، ح 5465»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: كسی كه حیاء نداشته باشد، هیچ خیری در او نیست.
24. قال رسول الله - صلی الله علیه وآله - : الحیاءُ شعبةٌَُ من الایمان و لا ایمانَ لِمَن لا حیاءَ لَه.

«مجموعه ورّام، ص 256»

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: حیاء بخشی از ایمان است و كسی كه حیاء نداشته باشد، ایمان ندارد.
25. قال الامام علی - علیه السّلام - : تسربلِ الحَیاء و ادِّرعِ الوفاءَ و احفَظِ الإخاءَ و أقْلِلْ محادَثَةَ النِّساءِ یكمُلُ لَكَ السَّناءُ».

«غررالحكم، ج 1، ص 352»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: لباس حیاء و زره وفا به تن نما، برادری را حفظ كن و با زنان كمتر بحث و گفتگو نما تا رفعت و بزرگی تو كامل گردد.
26. قال الامام الصادق - علیه السّلام - : طلبُ الحوائجِ الی النّاسِ استِلابٌ للعزّةِ و مذهبةٌ للحیاءِ.

«مشكاة الانوار، ص 186»

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: درخواست حاجت از مردم، موجب از بین رفتن عزّت انسان و نابود شدن شرم و حیاء می گردد.
27. عن الامام الصّادق - علیه السّلام - قال: قال عیسی بن مریم - علیه السّلام - : اِذا قَعَد أحدُكُم فی منزِلِهِ فلیُرخِ علیهِ سِتْرَهُ، فانّ الله تبارك و تعالی قسَّم َالحیاءَ كَما قسَّمَ الرّزقَ.

«بحار الانوار، ج 68، ص 334»

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: حضرت عیسی - علیه السّلام - فرمود: چون یكی از شما در منزل خویش بنشیند، شایسته است كه پرده و پوشش خود را فرو كشد، زیرا خداوند همانگونه كه روزی را تقسیم نموده، حیاء را نیز تقسیم نموده است.
28. عن رسول الله - صلی الله علیه و آله - أنّه نَظَرَ اِلی رجُلٍ یغتَسِلُ بحَیثُ یراهُ النّاسُ فقالَ: أیّها النّاسُ ان الله یحبُّ من عبادِهِ الحیاءَ ... .

«سفینة البحار، ج 1، ص 362»

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به مردی كه در مرآی و منظَرِ مردم غسل می كرد، نگاه كرد و فرمود: ای مردم، همانا خداوند شرم و حیاء و پوشیده بودن را از بندگانش دوست دارد، پس هر كدام از شما قصد شستن خود را دارد، به جائی برود كه مردم او را نبینند، زیرا حیاء زینت اسلام است.
29. قال الامام الكاظم- علیه السّلام - : لا تُذهِبُ الحِشمَةَ بینَكَ و بینَ أخیكَ أبقِ منها فإنَّ ذهابُها ذهابُ الحیاءِ.

«وسائل الشیعه، ج 5، ص 501»

امام كاظم - علیه السّلام - فرمود: حشمت و بزرگواری را بین خود و برادرت از میان نبر و آن را باقی بگذار، زیرا با رفتن آن، حیاء نیز از بین می رود.
30. قال رسول الله - صلی الله علیه و آله - : لا تَقومُ السّاعَةُ حتّی یذهَبَ الحیاءُ مِنَ الصّبیان و النّساءِ.

«بحار الانوار، ج 6، ص 315»

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: روز قیامت بر پا نخواهد شد مگر اینكه شرم و حیاء از زنان و كودكان رخت بربندد.
31. قال الامام علی - علیه السّلام - : ثلاثٌ لا یستَحی منهنَّ: خِدمةُ الرّجل ضَیفَه، و قیامُهُ عَن مجلِسِهِ لأبیهِ و معلّمِهِ و طَلَبُ الحقِّ و إنْ قَلَّ.

«تصنیف غرر الحكم، ص 69، ح 978»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: در سه مورد حیاء و شرم پسندیده نیست: 1) خدمت كردن به میهمان 2) برخاستن انسان از جا به احترام پدر و معلمش 3) و طلب حقّ اگر چه كم باشد.
32. قال الامام علی - علیه السّلام - : مَنِ استَحیی مِنْ قولِ الحقِّ فهو أحمقٌ.

«تصنیف غررالحكم، ص70، ح 988»

امام علی - علیه السّلام - فرمود: كسی كه از گفتن حق شرم و حیاء نماید، احمق و نادان است.
33. قال رسول الله - صلی الله علیه و آله - : مَنْ لم یكُنْ لَهو حیاءٌ فلا دینَ لَهو و مَنْ لَمْ یكنْ لهو حیاءٌ فی الدّنیا لَمْ یدخُلِ الجنَّة.

«كنز العمّال، ج 3، ص 125»

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: كسی كه شرم و حیاء نداشته باشد دین ندارد، و كسی كه در دنیا از شرم و حیاء بی بهره باشد، وارد بهشت نخواهد شد.
34. قال رسول الله - صلی الله علیه و آله - : اذا أبغضَ الله عبدا ًنزَعَ مِنهُ الحیاءَ.

«كنز العمال، ج 3، ص 126»

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: زمانی كه خداوند بر بنده ای خشم گیرد، شرم و حیاء را از دل او بیرون می كند.
35. قال رسول الله - صلی الله علیه و آله - : الحیاءُ عشرُ أجزاءٍ، فتسعَةٌ فی النّساءِ و واحِدُ فی الرّجالِ.

«كنز العمال، ح 5769»

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: حیاء دارای ده جزء است که نه جزء آن در زنان و یك جزء آن در مردان قرار داده شده است.


::برچسب :

:: مرتبط با: احادیث موضوعی ,
چاپ این صفحه

اشتراک گذاری

نــام جــالب

  با سلام
  نکته جالبی در اسم این وبلاگ وجود داره که الان به شما میگم
  se: به معنی سیری
  d : در
  a : احادیث
  masumin : معصومین
  که همه ی این ها به معنی sedamasumin است که اسم وبلاگ را جالب کرده
  -----------------------------------------
  دسترسی آسان به وبلاگ : www.sedamasumin.ir

  ارتباط پیامکی :
  ۳۰۰۰۵۰۲۶۹۰۰۱۱۸

ارسـال حــدیث روزانـه

پیامک حدیثی

آمــار و اطــلاعات

  »تعداد مطالب : 692
  » تعداداحادیث : 13575
  » تعداد نویسندگان : 1
  » آخرین بروز رسانی :
  » بازدید امروز :
  » بازدید دیروز :
  » بازدید این ماه :
  » بازدید ماه قبل :
  » بازدید کل :
  » آخرین بازدید :

نظــرسنــجی

:: بیشتر دوست دارید کدام قسمت یا قسمت ها زیادتر شوند؟

بخـش ویــژه

برای دیدن سایت بدون هیچ نقصی از مرورگر گوگل کروم استفاده کرده و سایت ما را محبوب کنید :

نمایش بهتر وبلاگ با مرورگر گوگل کروم .

.:: Theme Design By sedamasumin ::.

تمــامی حقــوق ایــن ســایت متــعلق اســت بــه صــدای معــصومـــیــن ع

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات